Přejít na: obsah | hlavní menu

Systém POSMIO

Pomáháme klientům získat kontrolu nad budováním maloobchodních značek prostřednictvím efektivního in-store merchandisingu a komunikace. K tomu poskytujeme nutné zázemí v podobě systému POSMIO, který našim zákazníkům pomáhá snáze a efektivněji plánovat, realizovat a spouštět retail in-store kampaně za současné minimalizace nákladů.

Základní výčet výhod systému POSMIO

» Čas

"Šetřete drahocenný čas"

 • Úspora času při řízení marketingu (čas jsou peníze)
 • Trvale dostupný on-line odkudkoli pomocí zabezpečeného přístupu

» Peníze

"Zabraňte plýtvání penězi"

 • Úsporné hospodaření s marketingovým materiálem (omezí plýtvání a nadvýrobu)
 • Mechanismy k zajištění lepších dodavatelských cen marketingových materiálů

» Přehled

"Získejte okamžitý přehled"

 • Detailní evidence údajů o pobočkách a jejich vybavení v centralizované databázi [1]
 • Virtuální mapy (plánogramy) poboček [2]
 • Propracovaný distribuční systém
 • Skladové hospodářství
 • Kontrolní mechanismy (pobočky, dodavatelé, uživatelé)
 • Kontrola kvality dodávek
 • Reportovací systém

» Řízení

"Zvyšte efektivitu řízení"

 • Efektivní plánování a řízení marketingových aktivit
 • Integrovaný loyalty program (motivační program)
 • Mechanismus zajištění včasné implementace prodejních pokynů
 • Signalizace nestandardních událostí
 • Interní e-shop
 • Přehledný nástroj komunikace s podřazenými jednotkami [3]
 • Zlepšení celkové kvality obchodní reprezentace
 • Přesná produkce a distribuce reklamních materiálů [4]
 • Optimalizace obchodních kampaní za účelem využití potřeb lokálního trhu

[1] Profil pobočky obsahuje klientem požadované základní informace a specifikace jako např. plány podlaží, popis stojanů POS, údaje o plakátech i dalších tištěných materiálech a dokonce kontaktní údaje na odpovědné zaměstnance pobočky. Systém slouží ke katalogizaci prodejních prostředků pro in-store prodejní kampaně a propagační akce. Další možnosti využití reprezentuje např. inventarizace jakýchkoli jiných fyzických prodejních prostředků. Výsledkem je snadné sledování zásob a pohodlné řízení i audit.

[2] Představují hlavní nástroj obeznámení lokálních týmů na pobočkách o prodejních pokynech. Dispoziční plány poskytují přesné vodítko, kam který prodejní materiál umístit, a eliminují chybnou instalaci. Pověřené osoby na pobočkách vymění materiály dle instrukcí a v určenou dobu.

[3] Zjednodušená on-line komunikace mezi odděleními trademarketingu/marketingu, obchodu a personálem jednotlivých poboček. Toto řešení eliminuje nutnost posílat e-maily či faxy, telefonovat, posílat zásilky a redukuje se nutnost četných návštěv poboček. Management takto předává odpovědným osobám na pobočkách okamžitá nařízení a návody, kam, kdy a jak umisťovat prodejní prostředky pro in-store kampaně a propagační akce. Okamžitě po splnění nařízení reportuje vedoucí prodejen stav reklamních materiálů a průběh obměny.

[4] V systému POSMIO přesně zjistíte, kolik reklamních předmětů vyrobit a zaslat jednotlivým pobočkám - každá dostane jen tolik, kolik potřebuje (žádné plýtvání). K tomu vám pomůže podrobný systém výkazů a signalizace kritických hodnot. Éra plánování a exekuce kampaní na základě odhadů se se systémem POSMIO stane minulostí

Zjistěte více o implementace systému POSMIO z obecné případové studie »


Čas

Zjednodušte si práci a získejte drahocenný čas.

» zjistěte více

Peníze

Objevte systém úsporného hospodaření s marketingovými materiály.

» zjistěte více

Přehled

Získejte přehled a kontrolu nad kampaněmi a zaměstnanci.

» zjistěte více

Řízení

Zefektivněte si správu vašeho in-store / on-trade marketingu.

» zjistěte více