Přejít na: obsah | hlavní menu

Obecná případová studie

Drtivá většina maloobchodních sítí má potíže s efektivitou, hospodárností a pružností řízení svého in-store marketingu a prodejních kampaní. Problém vzniká tím, že marketéři nemají přístup k důležitým datům. Přístup k těmto datům a jejich dolování je časově náročné a nákladné. To platí jak pro firmy s pěti pobočkami v kraji, tak o to více pro firmy s desítkami poboček v regionu.

Trademarketingová a marketingová oddělení jsou často odkázány na improvizované manuální systémy (tabulkové dokumenty, jednoúčelové systémy). Neznalost aktuálních informací se mění v logistickou pohromu. Plánování, exekuci i řízení in-store/on-trade marketingových kampaní doprovázejí četné nepřesnosti, neboť se opírají o odhadnuté údaje. Taková situace typicky v průběhu času rezultuje v nespočet promrhaných hodin práce, peněz a nekonzistentní komunikaci k zákazníkům.

Jak tedy mohou manažeři marketingu:

  • sledovat průběh kampaní na pobočkách ve více lokalitách?
  • vědět, jak je každá z lokálních poboček vybavena reklamními materiály a prostředky?
  • přesně specifikovat kolik marketingových materiálů je třeba vyrobit?
  • zajistit distribuci materiálů na pobočky a poté jejich správné a včasné umístění?

Snadno - stačí přejít na systém POSMIO!

Postup implementace

1. Audit obchodní sítě

Cílem je získat požadovaná data o pobočce. Klient buď dodává údaje sám, nebo náš technický tým navštíví každou pobočku a provede podrobnou inventuru informací o pobočce (rozměry pobočky, dispoziční plán, popis a umístění vybavení i reklamních materiálů a fotodokumentace interiéru i exteriéru)

2. Sestavení plánogramů poboček

Schématické digitální zobrazení dispozičního řešení poboček. Plánogram pobočky vyobrazuje, jak a kde je v prostorách pobočky vystaveno vybavení a reklamní materiály.

3. Import dat do on-line databáze POSMIO

Informace v patřičně strukturované podobě, získané auditem obchodní sítě, budou nahrány do on-line databáze POSMIO. Při této operaci vzniknou v systému samostatné profily jednotlivých poboček. Profily obsahují data o každém materiálu pobočky (typ, rozměr, materiál, množství, umístění v obchodu, atp.), dále základní údaje o pobočce a také informace o zaměstnancích a jejich kontaktní údaje.

4. Práce se systémem a doplňkové služby

Od tohoto okamžiku klient může plně využívat veškerých možností systému. Má možnost také sám udržovat údaje o pobočkách aktualizované. Klientům nabízíme i možnost aktualizace databáze naším technickým týmem, který za účelem integrity plánogramů neustále aktualizuje profily jednotlivých poboček. Na vyžádání mohou technici systému POSMIO provést na pobočkách mystery shopping za účelem kontroly kvality.


Čas

Zjednodušte si práci a získejte drahocenný čas.

» zjistěte více

Peníze

Objevte systém úsporného hospodaření s marketingovými materiály.

» zjistěte více

Přehled

Získejte přehled a kontrolu nad kampaněmi a zaměstnanci.

» zjistěte více

Řízení

Zefektivněte si správu vašeho in-store / on-trade marketingu.

» zjistěte více